Boost Up

Image Slide 1
City Quest Game
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
previous arrow
next arrow

Тим Билдинг - City Quest Game

Оваа активност( City Quest Game ) е уникатна можност Вашиот тим да ги подобри вештините за менаџирање со времето,  снаоѓање во нови ситуации и средини, будење на креативниот и натпреварувачкиот  дух. Преку запознавањето на познатите европски метрополи и нивните знаменитости, вашиот тим всушност ќе се запознае себеси на тимско и индивидуално ниво.

Резервирајте незаборавно тим
билдинг искуство