Boost Up

Image Slide 1
IT Tips & Tricks

IT ОБУКИ

laptop-ge280ee617_1920

MICROSOFT OFFICE ПАКЕТ

Секоја работна позиција започнува со работа во MS Office пакетот. Познавање на овај пакет го олеснува работењето на сите вработени без разлика на нивната позиција во компанијата. Изработка и припрема на различни видови на документи, договори, извештаи или презентации се од големо значење за секоја компанја и затоа секој вработен треба да има познавање од овој пакет.

 • Основи на Microsoft Word.
 • Основи на Microsoft Excel.
 • Основи на Microsoft Powerpoint.
 • Користење на Gmail account.
 • Интернет.
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

НАПРЕДЕН EXCEL

Голем број на компании имаат потреба од различни видови на извештаи. Пресметки на периоди, производи, фактури, табели, графици се само составен дел на компаниите. Преку обуката за напреден Excel вработените ќе ги изучат сите функции и операции за правилно пресметување и правилна припрема на различни видови на извештаи.

 • Основно, напредно и костумизирано сортирање.
 • Визуелно претставување на податоци во вид на графикони и дијаграми.
 • Распоредување на податоци по колони.
 • Data validation.
 • Заштита на ќели, работни листови и документи.
 • Conditional Formatting, Linking Data, IF Functions, Nesting Functions, Формули со датуми, Текстуални формули, VLOOKUP, HLOOKUP.
 • Консолидација на податоци.
 • Solver tool.
 • Scenario Manager.
austin-distel-tLZhFRLj6nY-unsplash

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Маркетингот е клучна алка на една компанија. Со дигитализацијата традиционалниот маркетинг преминува во дигитален маркетинг и неговата употреба е од големо значење за една компанија. Преку правилно креирање на кампањи и водење на дигитален маркетинг, се зголемува можноста за привлекување на повеќе потенцијални потрошувачи и зголемување на работата на компанијата.

 • Е-бизнис.
 • Е-трговија.
 • Генерирање лидови.
 • On/Off site оптимизација и зголемување на рејтингот на веб страните.
 • Рекламирање на социјалните медиуми (Facebook, Instagram, LinkedIn).
 • Блогирање.
 • Content marketing / Copywriting.
carlos-muza-hpjSkU2UYSU-unsplash

ОСТАНАТИ БИЗНИС ОБУКИ

Нудиме ефективни обуки кои ќе ги прилагодиме согласно потребите на организацијата, со цел зајакнување на вештините и унапредување на знаењето на Вашите вработени.
На овој начин инвестирате во најважниот капитал за работа односно човечкиот капитал, а воедно и ги задржувате Вашите вработени да останат во Вашата организација и да ги вложат своите напори за раст и напредок на истата.

 • Бази на податоци (MySQL, SQL, NoSQL, PostgreSQL).
 • Програмирање во различни програмски јазик и технологии – HTML, CSS, JavaScript, Angular, React, Bootstrap, PHP, JAVA, Python, WordPress.
 • Графички дизајн (Adobe Photoshop/Adobe Illustrator), UX/UI дизајн.
 • Англиски јазик (основно и напредно ниво).
 • Англиски за конверзација.
 • AutoCAD.

Резервирајте незаборавно тим
билдинг искуство