Boost Up

Content & Copywriting

Вовед во курсот

Нашата цел за овој курс е да ве поттикнеме да креирате висококвалитетна и привлечна содржина што се издвојува. 

Курсот е наменет за почетници блогери, маркетери и амбициозни луѓе кои сакаат да учат нови вештини. 

Во текот на курсот ќе опфатиме широк спектар на теми кои ќе ви помогнат да научите како да создадете и оптимизирате квалитетна содржина.

Теми кои ќе бидат разговарани: 

 • Важноста на пишувањето на содржина
 • Како изгледа иднината на оваа професија
 • AI (вештачка интелигенција)
 • GPT (Generative Pre-trained Transformers)
 • LLMs – Large Language Models
 • Кои се индустриите кои ја прифаќаат и применуваат оваа технологија?
Во овој модул, ќе ја научите важноста на планирањето и стратегијата за време на создавањето на содржина и како тоа помага за да се постигне крајната цел.
 • Ќе научите што значи поставување на крајна цел со креирањето на содржина и што значи стратегија на содржина за една веб страна. 
 • Ќе научите како да се зголеми посетеноста на една веб-страница со создавање на содржина која е оптимизирана за пребарувачи.
 • Ќе зборуваме за целна публика и начини на кои можеме да ја прилагодиме пораката која ја пренесуваме преку нашата содржина за да ги задоволи потребите и интересите на целната публика.

Задачи кои ќе бидат разговарани и објаснети: 

 • Избирање на таргет индустрија (niche)
 • Стратегија за содржина
 • Истражување на клучни зборови
 • Долги клучни зборови
 • NLP клучни зборови
 • Намера на пребарување
 • ЧПП (секцијата „Често Поставувани Прашања“ на Google)
 • Како да се користат Reddit и Quora

Алатки кои ќе ги изучуваме и употребуваме: 

 • SurferSEO
 • SEO Minion
 • Ubersuggest
 • Keywords Everywhere
 • WriterZen
 • И многу други...
Да се дојде до нови и уникатни идеи за пишување може да биде предизвик. Затоа, во овој дел од курсот, ќе нурнеме во процесот на замислување и ќе научиме различни техники за генерирање идеи.
Задачи кои ќе бидат разговарани и објаснети: 
 • Што е “hook” и вовед
 • Креирање на outline
 • “Шпионирање” на конкуренцијата
 • Градење на агенда и развивање на talking points
 • Што се концизни заклучоци

Алатки кои ќе ги изучуваме и употребуваме:
 • SurferSEO
 • Frase
 • SEO Minion
 • Ubersuggest
 • WriterZen
 • NeuronWriter
 • ChatGPT
 • И многу други...
Истражувањето е клучен чекор во процесот на пишување. Овој процес ни овозможува да пронајдеме информации кои што се точни и веродостојни кои ни помагаат во создавањето на релевантна и интересна содржина за нашата целна публика. 
Во овој дел од курсот ќе научите различни методи за спроведување на истражување.
Задачи кои ќе бидат разговарани и објаснети: 
 • Максимално искористување на Google
 • SERP резултати 
 • Истражување на факти 
 • Сумаризација на содржина

 

Алатки кои ќе ги изучуваме и употребуваме: 
 • SurferSEO
 • Frase
 • SEO Minion
 • Ubersuggest
 • NeuronWriter 
 • WriterZen
 • MozBar
 • Waldo
 • Glasp
 • Summari
 • QuillBot
 • Genei
 • И многу други...
Пишувањето е најзабавниот дел. Затоа, во овој дел од курсот, ќе разговараме за различни типови на содржина и најдобрите практики за секој од нив.
Ќе започнеме со дискусија за блог постови и статии. Ќе опфатиме како да пишувате привлечни блогови и статии и како да ја искористите вештачката интелигенција во процесот на креирање содржина.
Задачи кои ќе бидат разговарани и објаснети:
 • SEO содржина
 • Opinion статии 
 • Лични блогови 
 • Авторитативно пишување
 • Пишување на моќни воведи
 • Пишување на концизни заклучоци

   

Алатки кои ќе ги изучуваме и употребуваме: 
 • ChatGPT 
 • И најпопуларните и најкорисните алатки за пишување со вештачка интелигенција на пазарот

Алатки кои ќе ги изучуваме и употребуваме: 
 • SurferSEO
 • Frase
 • SEO Minion
 • Ubersuggest
 • NeuronWriter 
 • WriterZen
 • MozBar
 • Waldo
 • Glasp
 • Summari
 • QuillBot
 • Genei
 • И многу други...
Пишувањето е најзабавниот дел. Затоа, во овој дел од курсот, ќе разговараме за различни типови на содржина и најдобрите практики за секој од нив.
Ќе започнеме со дискусија за блог постови и статии. Ќе опфатиме како да пишувате привлечни блогови и статии и како да ја искористите вештачката интелигенција во процесот на креирање содржина.
Задачи кои ќе бидат разговарани и објаснети:
 • SEO содржина
 • Opinion статии 
 • Лични блогови 
 • Авторитативно пишување
 • Пишување на моќни воведи
 • Пишување на концизни заклучоци

Алатки кои ќе ги изучуваме и употребуваме: 
 • ChatGPT 
 • И најпопуларните и најкорисните алатки за пишување со вештачка интелигенција на пазарот

Алатки кои ќе ги изучуваме и употребуваме: 
 • SurferSEO
 • Frase
 • SEO Minion
 • Ubersuggest
 • NeuronWriter 
 • WriterZen
 • MozBar
 • Waldo
 • Glasp
 • Summari
 • QuillBot
 • Genei
 • И многу други...

Времетраење: 1 месец, односно 16 часа

Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа од 45 мин.

Цена: 15.000 денари

Реализација: со физичко присуство (Битола) или онлајн.

Почеток: 1ви март 2023 год.

Започнете ја кариерата
со практично учење